הרשמה לסעודת שבת פרשת נשא (בחו"ל)

הדלקת נרות:
20:24
צאת השבת/חג:
21:33