פרשת אחרי מות

הדלקת נרות:
19:40
צאת השבת/חג:
22:02